X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Ekonomik Durum

Bartın, Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli İller arasında bulunmaktadır. İlde yapılacak teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için yatırımlar, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası, Yatırım İndirimi, KDV istisnası, Vergi, Resim ve Harç İstisnası ve Fondan Kredi Tahsisi gibi teşvik tedbirleriyle desteklenmektedir.

 

Bunun yanında, 6 Şubat 2004 tarih ve 25365 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “5084 (ve 5350) sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamındaki iller arasında yer almış ve bu Kanunda da yatırımcılar, Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı, Enerji Desteği ve Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi gibi teşvik unsurları ile desteklenmektedir. Ayrıca Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sisteminde 3. Bölgede yer almaktadır.

 

Kişi başına milli gelir 1061 $ olan Bartın Türkiye’de 65. ildir.

4.derece gelişmiş iller grubunda yer almaktadır.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 55.sıradadır.

 

İlin ekonomik yapısını belirleyen ana unsurlar madencilik, tarım ve ticarettir Ayrıca; el işlemeleri, tel kırma, dokumacılık, ağaç oymacılığı ( çekicilik ), gemi yapımcılığı, taş sac yapımı, günümüzden gelen belli başlı el sanatlarıdır.

 

2000 nüfus sayımına göre işgücünün sektörel dağılımı incelendiğinde; %71,27 ile Tarım Sektörü önde gelmektedir. Daha sonra % 16,20 ile Hizmetler, %7,90 ile Sanayi ve % 4,63 ile Ticaret gelmektedir

 

Temel Geçim Kaynakları

İlimizin iç ve dış ticaretinin başlıca konusunu tarım ve sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır ve yulaf, elma, armut, ayva, muşmula kiraz, erik ceviz, kestane, fındık, şeftali, kızılcık, çilek, kivi, dut, sanayi bitkilerinden; ayçiçeği,soğan, sarımsak, patates ile nohut, fasulye, bakla ve bezelye gibi baklagillerdir. Hayvancılık düşük kapasitelidir. Su ürünleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir.

 

İlimizdeki sanayi tesisleri toprak, plastik, mobilya, makine, konfeksiyon, gıda (konserve, süt ve süt ürünleri, helva, doğal kaynak suyu, defne yaprağı ve çam fıstığı) ve madencilik ve tekstil ve konfeksiyon sanayi ağırlıklıdır.

 

İl Ekonomisi İçinde Sektörlerin Payları

Sektör

Payları (%)

İstihdam (%)

Tarım

19,5

71,27

Sanayi

10,7

7,90

Diğer (Hizmetler, Ticaret v.b.)

69,8

20,83

TOPLAM

100

100

 

Bartın İli İhracat ve İthalat Tutarları

 

Yıllar

İhracat ($)

İthalat ($)

2004

3.064.000

7.154.000

2005

2.553.000

9.820.000

2006

2.915.000

15.989.000

2007

4.055.000

16.692.000

2008

9.632.000

8.143.000

2009

14.659.000

8.950.000

2010*

7.377.000

3.894.000

 

 


KAYNAK:TUİK verileri (09.07.2010-*Haziran 2010)

 

2009 yılı ihracat tutarı 14.659.000 $ ithalat tutarı 8.950.000 $ gerçekleşmiştir. 2009 yılı verilerine göreTürkiye genelinde 81 il içerisinde Bartın İli ihracatı 68. , ithalatı 65. sıradadır.

 

2010 yılı Haziran sonu itibari ile ihracat tutarı 7.377.000 $ ithalat tutarı 3.894 $ gerçekleşmiştir. 2010 yılı verilerine göreTürkiye genelinde 81 il içerisinde Bartın İli ihracatı 67. , ithalatı 67. sıradadır.

 

 

Bartın Limanı İhracat ve İthalat Durumu
 

Yıllar

İhracat ($)

İthalat ($)

2004

128.242.000

-

2005

130.197.000

84.006.000

2006

163.050.000

142.386.000

2007

177.080.000

177.049.000

2008

161.751.000

230.148.000

2009

139.218.000

145.939.000

2010*

67.960.000

94.874.000

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK:TUİK verileri (09.07.2010-*Haziran 2010)