X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Ulaşım

KARAYOLU

Bartın’ın şehirlerarası ulaşımını sağlayan karayolu; batıda Çaycuma-Devrek (Zonguldak) - Mengen-Yeniçağa (Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)-Gerede (Bolu) üzerinden E-80 Otoyolu ile E-5 Devlet yoluna ulaşmaktadır. Doğuda Cide (Kastamonu), güneyde de yine Safranbolu (Karabük) üzerinden Orta ve Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’ya açılmaktadır.

Bartın İlinin karayolu uzunluğu toplam 281 km olup, bunun 139 km. devlet yolları, 142 km. de il yolları ağında yer alır. İlde otoyol yoktur.

İlimiz Sınırlarındaki Yol Ağı Bartın İlinin Çevre İllere Uzaklığı

Niteliği

Uzunluğu (Km)

İller

Km

Devlet Yolu

142

Istanbul

441

İl Yolu

139

Bolu

170

Ara Toplam

281

Zonguldak

84

Otoyol

-

Ankara

278

Köy Yolu

1.800

Karabük

83

Orman Yolu

1.338

Kastamonu

181

 

DENİZYOLU

Bartın İli sınırları içerisinde Bartın, Amasra ve Kurucaşile’de olmak üzere 3 adet liman bulunmaktadır.

Bartın Limanı:
Bartın limanı 1965 yılında inşa edilerek 10.06.1966 tarih ve 6 / 6548 karar sayılı bakanlar kurulu kararı ile askeri hizmetlere ayrılan bölümleri dışında kalan kısımlarının kullanımı Bartın belediyesince yapılmaktadır. 15.05.1995 tarih ve 2136 sayılı bakanlar kurulu kararıyla da yabancı gemilerin girişine açılmıştır. Halen 2004 yılında yürürlüğe giren ISPS kod çerçevesinde güvenlik seviyesi 1 olan limanımız gerekli sertifikasyonu yapılmış olarak belli cins gemiler için uluslararası deniz trafiğine açıktır.

Yük ve yolcu taşımacılığında uluslar arası liman olarak hizmet veren Bartın limanı aynı zamanda yük ve yolcu giriş-çıkış gümrük kapısıdır. 480 m rıhtım uzunluğuna sahip Bartın limanının su derinliği 6-8 metredir. Rıhtıma aynı anda 2 adet 5-6 bin tonluk gemi veya 6 adet 200-500 tonluk motor yanaşabilmektedir.

Bartın Limanı’ndan daha çok;

İhraç Malları: Profil Demir, Narenciye, Dıatomit Madeni ve Alçı, Çimento
İthal Malları: K. Demir, Tomruk ve Kömür’dür.

İlimizde Toplam 719 Konut, 24 Derslikli ilköğretim okulu, Ticaret Merkezi ve cami uygulamaları başlatılmış ve tamamlanmıştır.

Tamamlanan konutların toplam proje tutarı yaklaşık 45 milyon YTL’dir.
Uygulama -1 (492+17 konut)

192 adedi alt gelir grubu için planlanan, 492 konutluk toplu konut uygulaması kapsamında hak sahipleri belli olmuş, konutlar tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Uygulama -2 (206+4 konut + Sosyal Donatı)

206 konut, İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatı’ndan oluşmaktadır.

İl’in sahillerindeki Amasra ve Kurucaşile limanları ile Tekkeönü balıkçı barınağı ulusal ticari liman statüsündedir. Söz konusu limanların yat limanı olarak gelişme potansiyeline sahip olduğu öngörülmektedir.

 

Amasra Limanı:

Amasra Limanına yolcu gemilerinin yanaşmasına uygun hale getirilmesi için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Programa alınan Amasra Limanı yolcu iskelesi ile beraber yöre turizmine katkı sağlayacak Yat limanı yapılması için öneriler ilgili makamlara teklif edilmiştir.

 

Kurucaşile Limanı:

Kurucaşile Balıkçı Barınağından Kurucaşile İlçesi sınırlarında bulunan Başköy’de Trakya Cam Sanayi tarafından işletilmekte olan Maden ocağından Kuvars madeni (silis kumu) çıkarılarak Türk Bayraklı gemilerle Tekirdağ Limanına taşınmaktadır.

 

DEMİRYOLU

Bartın ili sınırları içinde demir yolu bulunmamaktadır. Bartın'a demiryolu ile ulaşım, il merkezine 38 km uzaklıktaki Saltukova tren istasyonu ile sağlanmaktadır.

HAVAYOLU

İl’e en yakın Havalimanı, 38 km uzaklıktaki Saltukova (Zonguldak) havalimanıdır. Havaalanı şu an da faal olmamakla beraber hizmete sokmak için çalışmalar yürütülmektedir.